15.2 C
Kastoria
spot_img

  Εκδήλωση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ. Καστορίας

  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Στά πλαίσια τῆς συνεργασίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τούς ἄλλους φορεῖς τῆς πόλεως τῆς Καστοριᾶς γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων γιά τό Πάσχα στήν «Βυζαντινή Καστοριά», ἡ Μητρόπολη Καστορίας ἐνέταξε στό πρόγραμμα αὐτό τήν καθιερωμένη Μουσική Ἐκδήλωση τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

  Ἡ ἐκδήλωση ἀπό φέτος ἔλαβε ἄλλη μορφή, ἀφοῦ τά μέλη τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς φιλοξενήθηκαν στό Ἱερό μεταβυζαντινό παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στό Ἀπόζαρι τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καστοριᾶς.  Σκοπός εἶναι νά ἀναδειχθεῖ μέσα ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις ἡ πολιτισμική κληρονομιά πού δικαίως κατέχει ἡ Ρωμέϊκη (Βυζαντινή) πόλη τῆς Καστοριᾶς. 

  Τήν ἐκδήλωση διηύθυνε ὁ χοράρχης καί διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Γεώργιος Ἀποστολίδης, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τά μέλη τῆς χορωδίας ἀπέδωσαν  μέλη, ἀπό τά τροπάρια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. 

  52806295971 7277ca2704 b

  Τήν Ἐκδήλωση παρακολούθησαν καί χαιρέτισαν ὁ Βουλευτής Νομοῦ Καστοριᾶς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ἡ πρόεδρος Τοπικοῦ Καστοριᾶς κ. Χαρούλα Κουράκλη, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν καταλλήλως. 

  Τήν Ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος ὁ ὁποῖος εἶπε μεταξύ ἄλλων:

  «Ἀνοίγει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, πού ἀποτελεῖ μιά «σκηνοθεσία» χιλιετιῶν, μέ μουσική, λόγο, νοήματα, γεγονότα, πού χάνονται τά βάθη τῶν αἰώνων καί φθάνουν μέχρι τό «Ἐν ἀρχῇ…».

  Κυρίως ἀναφέρεται στά Ἄχραντα Πάθη τοῦ Ἀπαθοῦς, στήν θυσία καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

  Μιά μικρή γεύση τοῦ ἀνεπανάληπτου μεγαλείου τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν λάβαμε ἀπό τά θαυμάσια τροπάρια πού ἀκούσαμε, πού ἑρμηνεύθηκαν μέ τόσο ἔντεχνο τρόπο ἀπό τήν Χορωδία μας.

  Συγχρόνως, μέ τήν σημερινή ἐκδήλωση, ἀνοίγουν αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις πού ἀποτελοῦν κοινή προσπάθεια τῆς Καστοριᾶς, νά προβληθεῖ ἡ Παράδοση καί ἡ ἱστορία της σέ ὅλο τόν κόσμο.

  Εἶναι τό λεγόμενο Πάσχα στήν Βυζαντινή Καστοριά.

  Αὐτό γίνεται γιά πολλούς λόγους. Δηλαδή, ὁ κάθε συνδιοργανωτής (Περιφέρεια, Δῆμος, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, Ἐπαγγελματικό Ἐπιμελητήριο, Σύλλογοι Ξενοδόχων καί Καταστηματαρχῶν κλπ.) ἔχει τούς δικούς του λόγους, πού εἶναι σεβαστοί, καί ὅλοι μαζί ἔχουν κοινό παρονομαστή τήν ἀνάπτυξη τῆς Καστοριᾶς.

  Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς, ἡ προσπάθεια γιά τήν ἀνάδειξη τῆς λεγομένης Βυζαντινῆς Καστοριᾶς γίνεται γιά δύο λόγους:

  Πρῶτον, νά βοηθήσουμε τήν κοινή προσπάθεια τῆς πόλης νά στηριχθεῖ στά πόδια της μετά ἀπό τήν κρίση, καί νά γίνει αἰτία ὁ προσκυνηματικός τουρισμός νά μείνουν οἱ νέοι στόν τόπο μας. Αὐτός ὁ λόγος μᾶς συνέχει καί εὐχόματε ὁλοψύχως νά πραγματοποιηθεῖ.

  Ὁ δεύτερος λόγος, γιά νά ὠφεληθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ρωμέϊκη παράδοση τοῦ τόπου. Εἴμαστε μέρος τῆς Ρωμηοσύνης, εἴμαστε ἡ μικρή ἀδελφή τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Θεσσαλονίκης, εἴμαστε τά ἀδέλφια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν Μετεώρων. Ἡ Παράδοσή μας εἶναι εὐεργετική, λυτρωτική, φωτεινή, ἀρχαία καί σύγχρονη συνάμα. Πρέπει νά εἴμαστε περήφανοι γιά τήν Παράδοσή μας καί νά τήν παρουσιάζουμε ἀτόφια, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα ἐμεῖς τήν βιώσουμε ἀτόφια.

  Αἰσθάνομαι μεγάλο ἐνθουσιασμό, σκεπτόμενος τόν θησαυρό πού ὑπάρχει στήν Καστοριά καί τό πῶς αὐτός θά γίνει κτῆμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέ τρόπο πνευματικό, ἀνθρώπινο, ὠφέλιμο, οὐσιαστικό.

  Χαίρομαι ἀφάνταστα, γιατί ἡ ἔναρξη τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν γίνεται σήμερα ἐδῶ, στό θαυμάσιο Παρεκκλήσι τῶν Ταξιαρχῶν Ἀπόζαρη, τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καστοριᾶς, τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης. Μιά ἱστορική Ἐνορία πού κατέχει τά μισά περίπου Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά Παρεκκλήσια.

  Στό Παρεκκλήσι αὐτό, πού ὅπως διαπιστώνετε, ἔχει ἀνακαινισθεῖ μετ᾽ ἐπιστήμης ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων τῆς Καστοριᾶς καί συντηρεῖται ἀπό τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἀπό τήν οἰκογένεια πού τῆς ἔχει ἀνατεθεῖ ἡ φροντίδα της.

  Χαίρομαι, γιατί τήν ἔναρξη κήρυξε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς «Βυζαντινῆς» (Ρωμέϊκης ἤ Ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς) Μουσικῆς, μέ χοράρχη τόν κ. Γεώργιο Ἀποστολίδη.

  Χαίρομαι, γιατί ἔχουμε τέτοιους ἱεροψάλτες καί παρακαλῶ τόν Θεό νά δώσει καί ἄλλες κλήσεις στίς καρδιές τῶν παιδιῶν πού ἔχουν ταλέντο καί ἀγάπη γιά νά ὑμνοῦν τόν Χριστό.

  Τούς εὐχαριστῶ. Τούς εὔχομαι κάθε προκοπή πνευματική. Τούς εὔχομαι καθαρή φωνή. Καθαρές φωνητικές χορδές.

  Τούς προσφέρω ἕνα δῶρο, μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ἀκαθίστου, γιά τόν Σύλλογό τους.

  Κυρίως εὔχομαι ἡ Καστοριά καί ἡ περιοχή της, νά ξεναγεμίσει παιδιά, οἱ γονεῖς τους νά ἔχουν λόγο γιά νά μείνουν καί νά ζήσουν στήν Καστοριά. Καί τά παιδιά αὐτά νά μεγαλώνουν μέ τήν εὐεργετική παράδοση τοῦ τόπου.

  Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα.»

  ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Παρόμοια αρθρα

  Εορτή της Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Ι.Μ. Καστορίας

  Η Σύναξη της Παναγίας της Γοργοεπηκόου εορτάστηκε και εφέτος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς,...

  Ιερά Μητρόπολη Καστορίας: Δεύτερη αποστολή βοήθειας στούς πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

  Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, παραδόθηκε η δεύτερη αποστολή βοήθειας της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας...

  Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας: Ἀποστολή βοήθειας στούς πλημμυροπαθεῖς

  Τήν Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, ἀπεστάλη ἡ βοήθεια πού συγκέντρωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας...

  Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ι.Μ. Καστορίας

  Τό διήμερο 13 καί 14 Σεπτεμβρίου ἑορτάσθηκε ἡ Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ...

  Διαβάστε ακόμη

  Καστοριά: Πρόσκληση από φορείς στη Δ. Μακεδονία σε κοινές διεκδικήσεις για φθηνή θέρμανση

  Την έκδοση πρόσκλησης συμμετοχής στις δράσεις για την διεκδίκηση φθηνοτερης θέρμανσης στους φορείς της...

  Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος στο Θ΄ Θεολογικό Συνέδριο, της Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, με θέμα: «Ο Ναυπάκτιος π. Θεόκλητος Διονυσιάτης»

  Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου https://youtu.be/ws4QvCwPNVM Τό Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023, στήν...

  Πηγή Ανδρεώλα: Οραματίζομαι την Καστοριά ως έναν τόπο δημιουργικό και πρωτοπόρο

  Συνέντευξη: Μαρκέλλα Καραμάνου - OrizontesPress Φωτογραφίες: Μάνος Τούνας «Ο κ. Γρηγοριάδης με ενέπνευσε γιατί είναι ένας...

  Αποτελέσματα αγωνιστικής δραστηριότητας τμημάτων του Α.Σ. Καστοριάς

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ - Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 57-61 Την Κυριακή το πρωί ξεκίνησε το...