Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
18.8 C
Kastoria

  Έρχονται 10 ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για το 2023 και μετά

  Αφορολόγητο επίδομα σε συνταξιούχους, νέους και νοικοκυριά - Μειώσεις ΕΝΦΙΑ και στήριξη σε πυρόπληκτους - Οι πρώτες αλλαγές που έρχονται ή ξεκινούν να εφαρμόζονται άμεσα

  spot_img
  spot_img

  «Από την θεωρία… στην πράξη» περνάνε οι πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης, για τη στήριξη συνταξιούχων, εργαζομένων, νέων, επιχειρήσεων αλλά και ιδιοκτητών ακινήτων.

  Μετά και την ψήφιση του πρώτου φορολογικού νομοσχεδίου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καλεί τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να λάβουν γνώση των νέων μέτρων, κάποια εκ των οποίων θα μπαίνουν σε εφαρμογή πριν εκπνεύσει το 2023, ενώ ενεργοποιεί και ορισμένα που τίθενται άμεσα σε ισχύ.

  Οι πρώτες αλλαγές που επέρχονται στο εξής ή ξεκινούν να εφαρμόζονται άμεσα, αφορούν:

  · Κάρτα αγορών «market pass»

  · αύξηση αφορολογήτου σε φυσικά πρόσωπα με εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

  · αφορολόγητο «μπόνους» σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

  · μείωση ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα που ασφαλίζουν την κατοικία τους για φυσικές καταστροφές

  · αφορολόγητο Youth pass σε νέους

  · αφορολόγητο εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

  · μέτρα στήριξης πυροπαθών

  · παρατάσεις φορολογικών δηλώσεων.

  Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ενημερώνονται προκειμένου να εφαρμοστούν ομοιόμορφα για όλους τους δικαιούχους:

  1.       η χορήγηση Market pass: η οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα δοθεί Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή,  θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

  2.       η μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών:  για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.  Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του 1 έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να το κόστος της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου να αλλάζει.

  3.       η μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα: ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα μειώνεται κατά το ποσό των 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 900 ευρώ για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 1.120 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 1.340 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα, 1.580 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα και 1.780 ευρώ για 5 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Αν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο από τα ποσά αυτά, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

  4.       η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ που θα δοθεί  σε ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων(εθνικής αντίστασης, λογοτέχνες, τιμητικές, προσωπικές, θανάτου εν υπηρεσία κ.ά): η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, δεν κληρονομείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

  5.       η χορήγηση Youth pass το φθινόπωρο: στα υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών περιλαμβάνεται η χορήγηση Κάρτας Νέων ύψους 150 ευρώ. Η  οικονομική διευκόλυνση που παρέχεται είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

  6.       η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας:  τονίζεται ότι είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

  7.       η παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 31 Αυγούστου και ώρα 3 μμ: παρατείνεται επίσης μέχρι 31 Αυγούστου και η καταβολή των πρώτων δύο δόσεων πληρωμής του φόρου. Ειδικά η καταβολή του φόρου, για δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Τα παραπάνω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.

  8.       η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023:  αφορά σε ακίνητα σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, ως εξής:

  9.       τα έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές:  η ειδική αποζημίωση που θα δοθεί είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα της. Η ισχύς του τη 17η Ιουλίου 2023.

  10.   η επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος: η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, επεκτείνεται και σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, η έκδοση και διάθεση ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη, η μεταβίβαση ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς ή χρηματιστηρίου κλπ, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, εισφορά, περιλαμβανομένης και της εισφοράς του ν. 128/1975 (Α’ 178), προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

  Με άλλα άρθρα, εκπληρώνεται η δέσμευση για μεταβίβαση μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

  Επιπλέον προβλέπεται απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Στην απαλλαγή δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και οι παρεπόμενες αυτών παραδόσεις αγαθών.

  Πηγήnewmoney.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Φορολογικές δηλώσεις: Πώς θα γλιτώσετε από άδικους φόρους στα ακίνητα

  Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2023 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία...

  ΕΝΦΙΑ: Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Απριλίου η ανάρτηση των εκκαθαριστικών

  Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων...

  ΑΑΔΕ: Χωρίς επιστροφή φόρου 185.000 φορολογούμενοι λόγω… ΙΒΑΝ

  Η ΑΑΔΕ αναζητά 185.000 φορολογούμενους. Όχι για να τους ελέγξει αλλά για να τους...

  Στα κινητά το myAADEApp: Πώς λειτουργεί

  myAADEApp, ένα φορολογικό ημερολόγιο και ξυπνητήρι, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση...

  Διαβάστε ακόμη

  Παράθυρο για σύνταξη πριν από τα 62 για 90.000 ασφαλισμένους

  Περίπου 90.000 ασφαλισμένοι έχουν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν φέτος νωρίτερα από την κανονική ηλικία...

  Αυγενάκης: Νομοσχέδιο φραγμός σε παράνομες δράσεις στην αγορά – Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για προστασία ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προϊόντων – Φρένο στις παράνομες ελληνοποιήσεις

  Αυγενάκης: Νομοσχέδιο φραγμός σε παράνομες δράσεις στην αγορά- Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για προστασία...

  «Ηλεκτροπληξία» από τα τιμολόγια ρεύματος: Εκτινάσσονται οι χρεώσεις έως και 70% τον Ιούνιο

  Έκρηξη αυξήσεων στις τιμές του ρεύματος που φτάνει το 70% έφερε η εκτίναξη κατά 35% της τιμής της...

  ΔΕΗ blue – Visa: Νέα συνεργασία με σημαντικά προνόμια για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων

  ΔΕΗ blue – Visa: Νέα συνεργασία με σημαντικά προνόμια για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων Επιστροφή με άμεση πίστωση...