Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Kastoria

  Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή – αναβάθμιση της δεξαμενής ύδρευσης Μανιάκων

  spot_img
  spot_img

  Ένα πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Μανιάκων έργο παραδίδεται στην τοπική κοινωνία. Ο λόγος για την ανακατασκευή – αναβάθμιση της δεξαμενής ύδρευσης και των συνοδών εγκαταστάσεων της Τοπικής Κοινότητας, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».

  Τον χώρο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Καστοριάς, Γιάννης Κορεντσίδης, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Πέτρο Τόσκο, και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του έργου που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

  Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στις 201.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τις εξής εργασίες: 

  – Κατασκευή φρεατίου σύνδεσης των καταθλιπτικών αγωγών που υδροδοτούν τη δεξαμενή υψηλής ζώνης πριν την είσοδο σε αυτήν,

  – αναδιάταξη των θαλάμου υδραυλικής εγκατάστασης με πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων και δικλείδων ελέγχου,

  – αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου,

  – διαμόρφωση διακριτού χώρου για την εγκατάσταση χλωρίωσης  

  – κατασκευή φρέατος παροχών ύδρευσης,

  – πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

  Το συνολικό έργο έχει προϋπολογισμό 1.838.000 ευρώ και προβλέπει παρεμβάσεις στις Κοινότητες:

  Μεσοποταμία:

  Α. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου με τη δημιουργία διακριτού θαλάμου για την εγκατάσταση δυο (2) επιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων.  Επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου με την ανέγερση παράπλευρα, κτιρίου εμβαδού 36,00 m2 για την εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων και πλήρους υδραυλικής εγκατάστασης (σωληνώσεις, δικλείδες, βαλβίδες και όργανα ελέγχου λειτουργίας, αντιπληγματική προστασία, κ.λπ.). Στο υφιστάμενο κτίριο προβλέπονται εσωτερικές εργασίες για τη δημιουργία λειτουργικού χώρου εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα, τοποθέτηση κλίμακας ασφαλούς καθόδου στον υπόγειο χώρο της δεξαμενής άντλησης και διάφορες μικροεπεμβάσεις βελτίωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. Παραπλεύρως του νέου κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης για την οικονομικότερη λειτουργία του αντλιοστασίου. 

  Β. Επέκταση της υφιστάμενης δεξαμενής αποθήκευσης με την παράπλευρη ανέγερση θαλάμων πρόσθετου ωφέλιμου όγκου 300 m3 με ταυτόχρονη αναδιάταξη του θαλάμου δικλείδων, πλήρη αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης και διαμόρφωση διακριτού χώρου για την εγκατάσταση χλωρίωσης.

  Γ. Αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος εμφανίζει σημαντικά προβλήματα θραύσεων και διαρροών με νέο αγωγό. Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός μήκους 250 m, θα κατασκευαστεί με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100) ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø280.

  Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 65%.

  Νέος Οικισμός Κορεστείων:

  Α. Αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου παράπλευρα του κεντρικού κτιρίου στέγασης των πηγών, διαστάσεων 4,40×3,40×3,13 m, και εγκατάσταση σε αυτό του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Στο κτίριο υπήρχε παλαιότερα εγκατεστημένη επιφανειακή αντλία (η υπερυψωμένη βάση της οποίας υφίσταται) και εν συνεχεία τοποθετήθηκε ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου που λειτουργεί ως σήμερα. Για την ασφαλή λειτουργία του πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες εργασίες βελτίωσής (αναφέρονται στη συνέχεια), όπως και του περιβάλλοντος χώρου. 

  Β. Αντικατάσταση του αρχικού τμήματος μήκους 266 m του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού, στο οποίο σημειώνονται συχνές θραύσεις. Στο νέο τμήμα χρησιμοποιούνται σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100) ονομαστικής πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø160.

  Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

  Πεντάβρυσος:

  Α. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων και τη δημιουργία διακριτών χώρων εγκατάστασης των αντλιών και του ηλεκτρικού πίνακα. Στο πλαίσιο αυτό παράλληλα με τις παρεκβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο φρέαρ άντλησης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου του αντλιοστασίου, γίνεται η αξιοποίηση του παράπλευρα υφιστάμενου μικρού κτιρίου εμβαδού περίπου 10,00 m2, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα. Στο κεντρικό κτίριο πραγματοποιούνται κυρίως εσωτερικές εργασίες για τη βελτίωση του χώρου εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων ενώ διάφορες επεμβάσεις αναβάθμισης προβλέπονται και για τον περιβάλλοντα χώρο.

  Β. Βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης (νέας και παλαιάς) με την αναδιάταξη των βανοστασίων, πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση διακριτού χώρου για την εγκατάσταση χλωρίωσης. Με δεδομένη τη γειτνίαση της νέας δεξαμενής με χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο οι εργασίες σε αυτήν εστιάζονται κυρίως εντός του περιγράμματος του κτιρίου.


  Γ. Αντικατάσταση τμήματος (με αρχή την έξοδο του αντλιοστασίου) μήκους περίπου 350 m του παλαιότερου υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού κατασκευασμένου με σωλήνες PVC Ø140, στο οποίο παρουσιάζονται συχνότατα θραύσεις. Στο τμήμα χρησιμοποιούνται σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100) ονομαστικής πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø160.

  Δ. Αντικατάσταση – επέκταση των αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Πενταβρύσου συνολικού μήκους περίπου 1.200 m με σωλήνες PE 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100), ονομαστικής πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø63.

  Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 90%.

  Καλοχώρι:

  Εργασίες στο χώρο του φρέατος άντλησης και των κτιρίων του αντλιοστασίου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και συνεπώς στην βελτίωση της λειτουργίας τους. Με δεδομένη την ύπαρξη δυο αυτόνομων κτιρίων προτείνεται ο διαχωρισμός της εγκατάστασης του εξοπλισμού χλωρίωσης από τις αντίστοιχες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ταυτόχρονη αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των δυο κτιρίων. Παρέμβαση προβλέπεται και στο φρέαρ άντλησης με την αντικατάσταση της πλάκας επικάλυψης του έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εισροών επιφανειακών υδάτων και ιλύος στις περιπτώσεις κατάκλισης του περιβάλλοντος χώρου λόγω υπερχείλισης του Αλιάκμονα.

  Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.

  Λεύκη:

  Α. Αναβάθμιση της δεξαμενής του δικτύου ύδρευσης με αναδιαμόρφωση της διάταξης εισόδου του καταθλιπτικού αγωγού στη δεξαμενή, πλήρη αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης στο χώρο του βανοστασίου της (σωληνώσεις, δικλείδες, ειδικά τεμάχια κ.λπ.), ασφαλή πρόσβαση στους χώρους της δεξαμενής, κατάργηση της επικοινωνίας των θαλάμων, μεταφορά σε διακριτό χώρο της εγκατάστασης χλωρίωσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
  Β. Για την ομαλή λειτουργία του κεντρικού αγωγού υδροδότησης του δικτύου του οικισμού προτείνεται η τοποθέτηση ζεύγους αντλιών κατακόρυφου τύπου in – line (κύρια και εφεδρική), νέου ηλεκτρικού πίνακα με πρόβλεψη εναλλάξ λειτουργίας των αντλιών και ανακατασκευή του φρεατίου εγκατάστασης των αντλιών με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού και ασφαλούς χώρου. Το νέο φρεάτιο θα κατασκευαστεί στη θέση του υφιστάμενου στο όριο της επαρχιακής οδού Λεύκης – Κορομηλιάς.

  Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.

  Κορησός:

  Α. Βελτίωση του υφιστάμενου κτιρίου πλησίον της γεώτρησης Γ1 βορειοδυτικά της επαρχιακής οδού Καστοριάς – Αμυνταίου όπου είναι εγκατεστημένος ο πίνακας ελέγχου των γεωτρήσεων, αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων, εγκατάσταση των απαραίτητων αυτοματισμών, αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των γεωτρήσεων (καθαίρεση υφιστάμενων φρεατίων και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων) και του περιβάλλοντος χώρου.


  Β. Αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης της δεξαμενής αποθήκευσης υψηλής ζώνης, αποκατάσταση εσωτερικών φθορών και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών κτιριακών υποδομών.

   
  Γ. Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού στο σύνολό του, δηλαδή σε μήκος 2.792 m. Για την κατασκευή του νέου αγωγού χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100) ονομαστικής διαμέτρου Ø200 και ονομαστικής πίεσης διαδοχικά 25, 20 και 16 atm σε αντίστοιχα μήκη 805 m, 845 m και 1.142 m.

  Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

  Τσάκωνη:

  Κατασκευή νέας δεξαμενής συνολικού ωφέλιμου όγκου 150 m3, μετά των απαραίτητων συνοδών έργων, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του οικισμού. Η κατασκευή της δεξαμενής έγινε στη θέση της παλαιάς και εντός δημόσιας έκτασης.

  Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

  Κεφαλάρι:

  Βελτίωση της υδρομάστευσης των υφιστάμενων πηγών στα όρια του οικισμού Κεφαλαρίου και η σύνδεσή τους με το δίκτυο ύδρευσης διαμέσου αγωγού, ο οποίος θα κατασκευαστεί με σωλήνες PE 3ης γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου Ø110 και ονομαστικής πίεσης 10 atm μήκους περίπου 200 m.

  Το έργο ξεκινά άμεσα.

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Νέες ασφαλτοστρώσεις στους Μανιάκους

  Ακόμη ένα έργο ξεκινάει στον Δήμο Καστοριάς. Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών...

  Διακοπή υδροδότησης αύριο Παρασκευη 16 Φεβρουαρίου σε Πενταβρύσου & Αυγή

  Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι αύριο ημέρα Παρασκευή 16-02-2024 στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών...

  Αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Καστοριάς

  Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της επιχείρησης (myData) παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές...

  Δευα Καστοριάς: ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι σήμερα ημέρα Πέμπτη 08/02/2024 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης...

  Διαβάστε ακόμη

  Δήμος Καστοριάς “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024” – 1η Περίοδος

  Δήμος Καστοριάς “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024” – 1η Περίοδος Ξεκινάει το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024»  του Δήμου Καστοριάς,...

  Φέτος το καλοκαίρι δες την αλλιώς! – με το Travels Development

  Φέτος το καλοκαίρι διάλεξε προορισμούς που θα σου προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Το Travels Development και οι...

  Συνάντηση Αντωνίου με Yael Sherer

  Συνάντηση με την ιδρύτρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για την υποστήριξη των επιζώντων σεξουαλικής...

  Μια βραδιά στη “Μάνδρα” του Αττίκ, από το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

  Μια βραδιά στη "Μάνδρα" του Αττίκ!!! Τραγούδι, χορός, θέατρο σε μια μουσικοθεατρική παράσταση από τα...