Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
22.2 C
Kastoria

  ΟΑΕΔ – Voucher 2.520 ευρώ για ανέργους: Δείτε πως θα πάρετε τα χρήματα

  spot_img
  spot_img

  Απαντώντας στην αγωνία των ωφελουμένων για την καταβολή του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ΟΑΕΔ ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» διευκρινίζεται από το υπουργείο Εργασίας ότι οι φάκελοι δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πράξης εξετάζονται με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε κάθε τμήμα κατά την προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία από τον πάροχο κατάρτισης.

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής (www.voucher.gov.gr), την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους. Επειδή όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πληθύνει τα τηλεφωνήματα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα από ωφελούμενους και παρόχους προς την Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με το χρόνο καταβολής του επιδόματος θεωρ. Κατάρτισης, διαβεβαιώνεται ότι η Υπηρεσία δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη διεκπεραιωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και τη συνακόλουθη πληρωμή εκάστου τμήματος.

  «Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των ωφελουμένων αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για κάθε πληρωμή τμήματος υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και άλλωστε και εμείς, ως Υπηρεσία, δεχόμαστε συνεχείς ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

  Τα συνεχή τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα δυσχεραίνουν το έργο της υπηρεσίας και δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση στην προαναφερθείσα διαδικασία ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι προέρχονται από έναν πληθυσμό άνω των 16.000 ωφελουμένων. Επιπλέον, παρακαλούμε τους παρόχους να προβούν σε έλεγχο των απουσιών των ωφελουμένων (για covid-19 αλλά και λοιπές) με βάση τα φυσικά παρουσιολόγια προκειμένου να διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις οι οποίες εν τέλει καθυστερούν το έργο της Υπηρεσίας» αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

  Να σημειωθεί ότι δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

  Προκειμένου η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ να προχωρήσει στην καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων, παρακαλούνται οι πάροχοι κατάρτισης να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τα ακόλουθα:

  1. Έκθεση Υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης για κάθε τμήμα σε έντυπη μορφή, πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα (η Έκθεση Υλοποίησης -μαζί με τη Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος-θα πρέπει αρχικά να έχει υποβληθεί στην ειδική ιστοσελίδα).

  2. Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων για όσους ωφελούμενους εξετάσθηκαν επιτυχώς ή Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα Πιστοποίησης.

  3. Εκτύπωση της σελίδας από την πλατφόρμα όπου φαίνεται η υποβολή των Απογραφικών δελτίων εισόδου για τους ωφελούμενους του τμήματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάροχοι που έχουν ήδη αποστείλει φάκελο με τα απολογιστικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της Θεωρ. Κατάρτισης (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), παρακαλούνται να μην αποστείλουν άμεσα κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει.

  Οι φάκελοι θα κατανεμηθούν στα στελέχη της αρμόδιας Μονάδας ΙΙΒ2 με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου και η αποστολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας.

  Στο μεταξύ σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει. Το πότε θα πληρωθεί ο κάθε ωφελούμενος εξαρτάται από το πότε ο πάροχος στον οποίο παρακολούθησε το πρόγραμμα έστειλε τα δικαιολογητικά του.

  Ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.

  Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000 ευρώ (Για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5 €/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520 ευρώ , (Για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

  Οι πληρωμές ακολουθούν τη σειρά βάση αριθμού πρωτοκόλλου.

  Όπως αναφέρεται δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

  Πηγήdimosio.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

  Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 5 προγράμματα επιδότησης της εργασίας...

  Προσεχώς νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με voucher 400 ευρώ

  Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με voucher 400 ευρώ Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα αφορά την κατάρτιση 25.000...

  ΔΥΠΑ: Από Απρίλιο τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους και άνεργους σε πράσινες δεξιότητες

  Τα προγράμματα προβλέπουν εκπαίδευση από  80 έως 120 ώρες με voucher θα κυμαίνεται από...

  ΟΠΕΚΑ: Πληρώνονται αύριο επιδόματα συνολικού ύψους 185.881.154 ευρώ

  Επιδόματα συνολικού ύψους 185.881.154 ευρώ σε 680.417 δικαιούχου για τον μήνα Φεβρουάριο, θα καταβληθούν αύριο Πέμπτη 29...

  Διαβάστε ακόμη

  Η κοινωνία μας “πνέει τα λοίσθια” (του Γεώργιου Παπαδόπουλου και της Αγγελικής Άννας)

  Η κοινωνία μας "πνέει τα λοίσθια" του Γεώργιου Παπαδόπουλου και της Αγγελικής Άννας Χαίρετε πάντοτε, Είμαστε...

  Μέτρα στήριξης γονέων: Αυξάνεται το επίδομα γέννησης από 2.000 στα 2.400 ευρώ – Η αύξηση μπορεί να φθάσει έως και 1.500 ευρώ

  Τα μέτρα στήριξης των νέων γονέων, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με υπέρμετρα έξοδα, παρουσίασαν...

  Ποια είναι η κοινωνική προσφορά ενός οίκου ευγηρίας

  Η ζωή σε ένα γηροκομείο δίνει στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να παραμείνουν ενεργοί ως...

  Ευχαριστήριο Δήμου Καστοριάς προς Ερυθρό Σταύρο

  Ευχαριστήριο Δήμου Καστοριάς προς Ερυθρό Σταύρο Ο Δήμος Καστοριάς εκφράζει δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες...