22 C
Kastoria
spot_img

  Καστορίας Καλλίνικος: Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς Ἐκκλησίας

  spot_img
  spot_img

  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀγαπητά μου παιδιά, χαίρετε!

  Κατά τήν μεγάλη καί λαμπρή ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο κατέστησε τούς Ἁγίους Ἀποστόλους μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας, καί οἱ Μαθητές Τό γνώρισαν ὡς ἰδιαίτερη Ὑπόσταση τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

  Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος.

  Καί προηγουμένως τόσο στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅσο καί στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι μάθαιναν γιά τό Τριαδικό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά κατά τήν Πεντηκοστή ἀπέκτησαν ἐμπειρική πείρα τῆς τριαδικῆς ὑποστάσεώς Του.

  Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος μᾶς ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ὁμιλώντας στούς Μαθητές Του εἶπε ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί πέμπεται ἀπό Αὐτόν τόν Ἴδιο: «ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρός ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ἰω. ιε , 26).

  Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔζησαν αὐτό τό μυστήριο, ὅσο ἦταν δυνατόν, κατά τήν ἀποκαλυπτική ἐμπειρία.

  Ὁ Μέγας Βασίλειος μαρτυρεῖ μέ αὐθεντία, «σέ κάθε ἄνθρωπο πού ὁμολογεῖ τόν Χριστό καί ἀρνεῖται τόν Θεό, ὅτι ὁ Χριστός δέν θά τόν ὠφελήσει σέ τίποτε· ἤ σέ ὅποιον ἐπικαλεῖται τόν Θεό καί ἀθετεῖ τόν Υἱό, ὅτι εἶναι μάταιη ἡ πίστη του· καί σέ αὐτόν πού ἀρνεῖται τό Πνεῦμα, ὅτι ἡ πίστη του στόν Πατέρα καί τόν Υἱό θά πέσει στό κενό, τήν ὁποία πίστη μᾶλλον δέν μπορεῖ νά ἔχει χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα».

  Ἐπίσης, ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας.

  Κατά τούς ἁγίους Πατέρες ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε καί πρίν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἡ δημιουργία τῶν ἀγγέλων καί τοῦ ἀνθρώπου συνιστᾶ τήν ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ ἔχουμε τήν πτώση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ὅμως διασώζεται ἡ Ἐκκλησία στά πρόσωπα τῶν Προφητῶν καί γενικά τῶν δικαίων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

  Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, πού ἔγινε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἀνέλαβε «σάρκα Ἐκκλησίας», ἀνέλαβε, δηλαδή, τήν καθαρή καί ἀμόλυντη ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἕνωσε μέ τήν θεότητα, στήν ὑπόστασή Του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ Ἐκκλησία τώρα λαμβάνει κεφαλή καί γίνεται Σῶμα Χριστοῦ.

  Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν ἔννοια ὅτι καί οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ προηγουμένως εἶχαν κοινωνία μέ τόν Χριστό, τώρα μέ τήν δύναμη καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνονται μέλη τοῦ Σώματός Του.

  Ἡ Ἐκκλησία ἀπό πνευματική γίνεται σαρκική. Οἱ ἅγιοι, οἱ θεούμενοι, δέν ἔχουν σχέση καί κοινωνία μόνον μέ τόν ἄσαρκο Λόγο, ἀλλά μέ τόν σεσαρκωμένο Λόγο, τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Ἡ θεολογία ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί οἱ ἅγιοι εἶναι τά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἀναπτύσσεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

  Ἄς ἑορτάσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί, τήν μεγάλη Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὄχι ἐξωτερικά καί συναισθηματικά, ἀλλά ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, καί ὡς ναοί τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί προσευχόμενοι μέ καθαρή καρδιά. Ὁ Χριστός ποθεῖ νά γίνουμε μαθητές Του, μέλη τοῦ Σώματός Του καί ναοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄς μή μειώνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς.

  Μέ πατρικές εὐχές

  Ὁ Μητροπολίτης

  † Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Παρόμοια αρθρα

  Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου  (26 Σεπτεμβρίου – 1 Ὀκτωβρίου 2023)

  Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου  (26 Σεπτεμβρίου – 1 Ὀκτωβρίου 2023) Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου -Θεία Λειτουργία στό...

  Στην Πάτρα ο Καστορίας Καλλίνικος και ο Σιατίστης Αθανάσιος για την Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

  Συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου, στις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, για...

  Αγιασμός για το νέο Δικαστικό έτος στην Καστοριά

  Τήν Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, στό Δικαστικό Μέγαρο τῆς Καστοριᾶς, τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβ....

  Η έκπληξη του Μητροπολίτη κ.κ. Καλλινίκου στους μικρούς φίλους του πανηγυριού

  Σήμερα 21/9/2023 και μετά τον Αγιασμό και την επίσημη έναρξη της εμποροπανήγυρης, ο Σεβασμιώτατος...

  Διαβάστε ακόμη

  Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΔΙΚΤΥΟ1 μεταφέρθηκε στις 20:00

  Κάθε βράδυ στις 20:00 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ΔΙΚΤΥΟ1 με τη Χρύσα Κοσμίδου, λόγω της προεκλογικής περιόδου. Ακολουθεί...

  Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου  (26 Σεπτεμβρίου – 1 Ὀκτωβρίου 2023)

  Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου  (26 Σεπτεμβρίου – 1 Ὀκτωβρίου 2023) Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου -Θεία Λειτουργία στό...

  Η Ολυμπία Τελιγιορίδου για το εκλογικό αποτέλεσμα και τη νίκη Κασσελάκη

  Ένα νέο ξεκίνημα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στη θέση...

  Στη Δράμα η Μαρία Αντωνίου

  Περιοδεία της Μαρίας Αντωνίου στη Δράμα ως μέλους Κυβερνητικού Κλιμακίου Στην Π.Ε. Δράμας, ως μέλους...