Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
24.5 C
Kastoria

  Εισηγήτρια σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού η Μαρία Αντωνίου

  “Σε δομικές ΑΛΛΑΓΕΣ, η δική μας απάντηση πρέπει να είναι: ναι, ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΡΑ”

  spot_img
  spot_img

  Εισηγήτρια στο Σχέδιο Νόμου: “Κύρωση τροποποιήσεων του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των Κανόνων Χρηματοδότησης αυτού” ήταν η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Βουλής. 

  Πρόκειται για ένα Νομοσχέδιο κομβικής σημασίας, καθώς ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί το “ισχυρό χαρτί” της Ελλάδας, κι έναν από τους κραταιούς και δομικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, αφού συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας μας”, σημείωσε η Μαρία Αντωνίου στην ομιλία της, καλώντας τους συναδέλφους της “να υπερψηφίσουν αυτή την επικαιροποίηση, η οποία  προέκυψε ως αδήριτη ανάγκη για την εναρμόνιση του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με τα σύγχρονα δεδομένα που επικρατούν σε μια από τις ισχυρότερες οικονομικές βιομηχανίες του πλανήτη, τον τουρισμό”. Η Μαρία Αντωνίου έκλεισε την Εισήγησή της, λέγοντας ότι “η θετική μας ψήφος για το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί πράξη πολιτικής υπευθυνότητας, καθώς αυτό το σχέδιο νόμου  υπηρετεί τον πυρήνα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, δύο θεμελιωδών πυλώνων του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας για την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης. Η χώρα μας χτίζει με συνέπεια και συνέχεια τη θέση στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και την ισχύ της στους διεθνείς Οργανισμούς. Και σε αυτές τις δομικές ΑΛΛΑΓΕΣ, η δική μας απάντηση πρέπει να είναι: ναι, ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΡΑ”.

  Εισήγηση βουλευτή Καστοριάς Μαρίας Αντωνίου  για Σ/Ν

  “Κύρωση τροποποιήσεων του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των Κανόνων Χρηματοδότησης αυτού”

  Κύριε Πρόεδρε,

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Το παρόν σχέδιο νόμου για την “Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των κανόνων χρηματοδότησης αυτού είναι κομβικό, καθώς ο αφορά στο “ισχυρό χαρτί” της Ελλάδας, τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κραταιούς και δομικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στην διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας μας.

  Πρωτεύων στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων άρθρων του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και της τελευταίας παραγράφου των Κανόνων Χρηματοδότησης αυτού.

  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποφασίστηκαν στην 16η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 2005 και στην 17η Σύνοδο του 2007. 

  Εύλογα τίθεται το ερώτημα της χρονικής απόστασης που μεσολάβησε από την ψήφιση των εν λόγω τροποποιήσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού έως σήμερα, που τίθεται προς ψήφιση το σχέδιο νόμου στο ελληνικό κοινοβούλιο για την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό μας δίκαιο. 

  Η απάντηση είναι ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεταισε αμιγώς υπηρεσιακούς και τυπικούς λόγουςπου επέβαλλαν την αναμονή συγκέντρωσης ενός ικανοποιητικού αριθμού τροποποιήσεων ώστε να ακολουθήσει η νομοθετική κύρωση των ψηφισμάτων.  

  Ως κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της χώρας μας ως Πλήρους Μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από τις απαρχές του, της συμμετοχής της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού και της Αντιπροεδρίας της (από το 2019 ως το 2023) στην Επιτροπή του ΠΟΤ για την Ευρώπη,κρίναμε ότι δεν χωρεί περαιτέρω αναμονή στην ενσωμάτωση τωνσυγκεκριμένων τροποποιήσεων στο εθνικό μας δίκαιο και προχωρήσαμε στην κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου. 

  Τώρα, λοιπόν, καλούμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσουμε αυτή την επικαιροποίηση, η οποία  προέκυψε ως αδήριτη ανάγκη για την εναρμόνιση του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με τα σύγχρονα δεδομένα που επικρατούν σε μια από τις ισχυρότερες οικονομικές βιομηχανίες του πλανήτη, τον τουρισμό. 

  Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο,  επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος και η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ως διεθνούς οργανισμού διακυβερνητικού χαρακτήρα και ως ειδικευμένου -για τον τουρισμό – οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και η χώρα μαςεπανακαθορίζει το ρόλο της στην προώθηση της τουριστικής πολιτικής διεθνώς. 

  Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με το  σχέδιο νόμου, που συζητούμε στη σημερινή συνεδρίαση, επιδιώκεται η επικαιροποίηση του σχετικού πλαισίου συμμετοχής της χώρας μας, ως κράτους –  μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, χωρίς -κι αυτό το υπογραμμίζω – να προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

  Ειδικότερα:

  1. Ο ορισμός για την απόδοση ιδιότητας των μελών, πλήρων και συνεργαζόμενων,

  2. Το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που τη διέπουν,

  3. Η σύσταση και σύνθεση της Επιτροπής Συνεργαζόμενων Μελών,

  4. Ο προσδιορισμός της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ως το ανώτερου καταστατικού οργάνου του και η σύνθεσή της από τα πλήρη μέλη,

  5. Ο προσδιορισμός των συνεργαζόμενων μελών και η σύνθεση της Επιτροπής των Συνεργαζόμενων μελών, 

  6. Η σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 

  7. Η τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου των Κανόνων Χρηματοδότησης σχετικά με την αποτίμηση των συνεισφορών των Συνεργαζόμενων Μελών,

  8. Η διαδικασία ορισμού του Γενικού Γραμματέα, η διάρκεια της θητείας του και η δυνατότητα άπαξ ανανέωσής της, καθώς και

  9. Αναφορικά με την ενίσχυση της  γλωσσικής πολυμορφία, – η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτισμική ποικιλομορφία – η εισαγωγή και της κινεζικής γλώσσας, ως μίας από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

  αποτελούν δομικές παρεμβάσεις που αναπροσαρμόζουν πλήρως το προφίλ του Οργανισμού και επανακαθορίζουν τις συνιστώσες λειτουργίας του και ταυτόχρονα την τουριστική πολιτική της Ελλάδας σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πεδίο δράσης. 

  Η εισαγωγή, δε, της κινεζικής γλώσσας δίνει θετικό πρόσημο στις διεθνείς τουριστικές ανταλλαγές του  Οργανισμού με μια πολυπληθή ασιατική αγορά. Εξάλλου,   ο αυξημένος αριθμός γλωσσών θα μεγιστοποιήσει την επικοινωνιακή δεινότητα, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διάδοση των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μεταξύ των χρηστών τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Από τα παραπάνω, γίνεται απολύτως αντιληπτό το ειδικό βάρος της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς σηματοδοτεί και επαναπροσδιορίζει το ρόλο της χώρας μας ως κράτους-μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού(θέση που κατέχει επαξίως από το 1972) και ταυτόχρονα ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο ουσιαστικές ρυθμίσεις που αφορούν και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν και καθιστούν παγκοσμίως γνωστό το ισχυρό brand “Ελλάδα- εξαιρετικός τουριστικός προορισμός”.

  Η ενσωμάτωση, άλλωστε, των διεθνών συμβάσεων στο εθνικό δίκαιο εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο, τόσο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση και συνεργασία, μεταξύ των μελών, με σκοπό τη δημιουργία ενός αειφόρου, υπεύθυνου και ανταγωνιστικού τουρισμού, που προάγει την οικοδόμηση συνεργασιών, την ειρήνη και  τη δικαιοσύνη.

  Οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι συγκεκριμένοι και κατευθύνονται στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών  σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία νέων και ισχυρών συνεργασιών, οι οποίες θα θέτουν ως προτεραιότητα τον τουρισμό. Μια σύμπραξη που να στοχεύει στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και να οικοδομεί μια σχέση ισότητας, δικαιοσύνης και  ανάπτυξης με διακυβερνητικό χαρακτήρα.

  Η Ελλάδα, για 50 και πλέον χρόνια,συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της επενδυτικής δραστηριότητας.

  Το Υπουργείο Τουρισμού ως εθνικός φορέας εκπροσώπησης της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των χωρών, να εντείνει  τη διεθνή παρουσία της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, να εξυπηρετήσει με τον πιο βέλτιστο τρόπο τους στόχους που έχουν τεθεί στο συγκεκριμένο τομέα και εν γένει, να προωθήσει  τον τουρισμό ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της γλωσσικής πολυμορφίας.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Η θετική μας ψήφος για το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί πράξη πολιτικής υπευθυνότητας, καθώς αυτό το σχέδιο νόμου  υπηρετεί τον πυρήνα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, δύο θεμελιωδών πυλώνων του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας για την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης. 

  Η χώρα μας χτίζει με συνέπεια και συνέχεια τη θέση στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και την ισχύ της στους διεθνείς Οργανισμούς. Και σε αυτές τις δομικές ΑΛΛΑΓΕΣ, η δική μας απάντηση πρέπει να είναι: ναι, ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΡΑ!

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Συνάντηση Αντωνίου με Yael Sherer

  Συνάντηση με την ιδρύτρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για την υποστήριξη των επιζώντων σεξουαλικής...

  Υπογραφή σύμβασης για το αρδευτικό δίκτυο στο Γέρμα

  Η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου παρέστη σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την...

  Δήλωση Μαρίας Αντωνίου για τις σημερινές εκλογές

  Δήλωση Μαρίας Αντωνίου για τις σημερινές εκλογές Σήμερα, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, δίνουμε μαζικό "παρών"...

  Σύσκεψη φορέων για τις αρκούδες στην Κορησό

  Η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου συγκάλεσε την Παρασκευή 7 Ιουνίου έκτακτη σύσκεψη στην Κορησό...

  Διαβάστε ακόμη

  Ο Μητροπολίτης Καστορίας σε νεανικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (φωτογραφίες)

  -Ἡ Παιδικὴ Χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως σέ Φεστιβάλ στήν Πτολεμαΐδα  Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 15...

  Τηλεδιάσκεψη για τον Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου Καστοριάς

  Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Ιουνίου, με θέμα το αεροδρόμιο Καστοριάς και  την ολοκλήρωση...

  Δεκαπενθήμερο Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου (Δευτέρα 17 Ἰουνίου – Κυριακή 30 Ἰουνίου 2024) – Ανανεωμένο

  Δεκαπενθήμερο Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου (Δευτέρα 17 Ἰουνίου – Κυριακή 30 Ἰουνίου 2024) Δευτέρα, 17...

  Αποχαιρετιστήρια μουσική βραδιά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποχαιρετιστήρια μουσική βραδιά, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε....