3.3 C
Kastoria

  Πληρώνονται οι Αναστολές Σεπτεμβρίου στον κλάδο της Γουνοποιίας

  Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος από τις επιχειρήσεις

  spot_img

  Υπογράφηκε από τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η Απόφαση σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 213.378 ευρώ για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για συνολικά 428 πληρωμές δικαιούχων που αφορά σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή στον κλάδο της γουνοποιίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2023

  Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στήριξε και θα συνεχίζει να στηρίζει την Καστοριά κι έναν κλάδο που έχει προσφέρει διαχρονικά τα μέγιστα στην τοπική και την εθνική μας οικονομία”, τόνισε η Μαρία Αντωνίου σς δήλωσή της. 

  Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση

  Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 79 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄126).
  2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
  3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 
  4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145).
  5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 – Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
  6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 
  7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130). 
  8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 
  9. Τη με αριθμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).
  10. Τη με αριθμ. 67806/19-7-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β΄3796), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 94354/10-10-2022 (Β’ 5394), αριθμ. 127067/29-12-2022 (Β’ 6955), αριθμ. 39959/13-4-2023 (Β’ 2575)  και αριθμ. 69144/25-7-2023 (Β’ 4811) όμοιές της.
  11. Το με αριθμ. πρωτ. 90166/16-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που εξήχθη από το  Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους διακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ (213.378,00€) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2023 που αφορά σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή στον κλάδο της γουνοποιίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 προκειμένου για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για συνολικά 428 πληρωμές δικαιούχων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

  spot_img


  Παρόμοια αρθρα

  Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς βράβευσε τους αθλητές του (φωτογραφίες | βίντεο)

  Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς. Ο Πρόεδρος...

  Η Καστοριά άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με μια λαμπρή εκδήλωση (φωτογραφίες | βίντεο)

  Ο Δήμος Καστοριάς διοργάνωσε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου...

  Στην Αθήνα Αντωνίου, Κασαπίδης, Κοζατσάνη και Μάνος για αγροτικά ζητήματα

  Η Βουλευτής Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου πραγματοποίησε στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής...

  Η Μαρία Αντωνίου για τη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην εκλογική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βίντεο)

  Στη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα...

  Διαβάστε ακόμη

  Εμπορικος Συλλογος Καστοριας: Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων για την περίοδο 17/12/2023 έως 8/1/2024

  Σας περιμένουμε στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα...

  «Τα Καστοριανά Μπουλούκια» διοργανώνουν Καρναβαλική εκδήλωση το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου

  Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στην δεύτερη συνεχόμενη Καρναβαλική εκδήλωση του συλλόγου μας...

  Συμμετοχή του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς στο 2ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστής κωπηλασίας Indoor Rowing

  Με την συμμετοχή 3 μαθητών του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς στον τελικο των κατηγοριών τους άρχισε...

  Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς βράβευσε τους αθλητές του (φωτογραφίες | βίντεο)

  Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς. Ο Πρόεδρος...