Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
8.5 C
Kastoria

  Πόσο θα αυξηθούν τα επιδόματα ανεργίας με το νέο κατώτατο μισθό

  Κατά το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού θα αυξηθούν όλα τα επιδόματα ανεργίας την 1η Απριλίου. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος.

  spot_img

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Νέα αύξηση – την τρίτη κατά τα τελευταία 2 ½ χρόνια – θα δουν όλα τα επιδόματα ανεργίας αλλά και οι αμοιβές όσων ανέργων εντάσσονται σε προγράμματα της ΔΥΠΑ και πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό (πχ στην κοινωφελή απασχόληση) σε λιγότερο από 3 μήνες από σήμερα.

  Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου θα αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός, με βάση τoν οποίο υπολογίζονται όλα τα επιδόματα ανεργίας.

  Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες η αύξηση αυτή θα κυμανθεί γύρω στο 8%. Εφόσον επαληθευθεί αυτό το σενάριο, πρώτα – πρώτα το επίδομα της τακτικής ανεργίας, το οποίο εισπράττει η μεγάλη πλειοψηφία των επιδοτούμενων ανέργων, θα αυξηθεί εξίσου κατά 8%. Έτσι, θα αυξηθεί κατά 35 ευρώ, φτάνοντας στα 472 ευρώ έναντι των 438 ευρώ που είναι σήμερα και έως την 31 Μαρτίου 2023.

  Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου. Έτσι, για παράδειγμα, αν ένας άνεργος έχει 2 ανήλικα τέκνα, τότε το επίδομα θα είναι κατά 20% υψηλότερο (ή 95 ευρώ), φτάνοντας στα 567 ευρώ έναντι των 525 ευρώ που είναι σήμερα.

  Ανάλογη θα είναι και η αύξηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Το τακτικό επίδομα ανεργίας δεν θα είναι το μόνο επίδομα της ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ το οποίο θα αυξηθεί.

  Μαζί με το τακτικό επίδομα ανεργίας θα αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου και τα εξής επιδόματα:

  * Βοηθήματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

  -Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

  -Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

  -Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

  – Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

  – Ειδικό εποχικό βοήθημα:

  Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, όσον αφορά οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου

  * Βοηθήματα μη μισθωτών

  -Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

  -Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΤΑΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο

  * Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

  – Ειδική παροχή μητρότητας: το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

  -Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.

  – Επίδομα γονικής αδείας: το μηνιαίο καταβαλλόμενο επίδομα γονικής αδείας ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά ορίζεται.

  -.Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις .

  – Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% – 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

  * Αποζημίωση μαθητών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας

  Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται αποζημίωση των μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης –συνολικής διάρκειας 2 σχολικών ετών – ίση με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα, προβλέπεται ασφάλιση, για την οποία οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών.

  * Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

  Το εκπαιδευτικό επίδομα στα ΚΕΠΕ επηρεάζεται από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (40%) με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΕΚ.

  * Καταβολή αποδοχών στους μαθητές-σπουδαστές -φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν

  Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού

  * Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία)

  Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

  * Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας

  Ο λόγος για προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

  * Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

  Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

  * Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

  Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος.

  * Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας

  Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

  Το δημοσιονομικό κόστος

  Όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, για κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, θα αυξηθεί το κόστος για όλα τα παραπάνω επιδόματα – προγράμματα κατά 14 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 8%, θα αυξηθούν κατά 112 εκατ. ευρώ οι σχετικές δαπάνες.

  Πηγήcapital.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου

  Στα 830 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του...

  Ποια επιδόματα αυξάνονται με κατώτατο μισθό στα 830€ – Ανεβαίνει και το κόστος πλασματικών ετών

  Του Κώστα Κατίκου Αυξήσεις μαζί με τον νέο κατώτατο μισθό που θα ανακοινωθεί πιθανότατα αύριο...

  Πιθανή «ευχάριστη» ανατροπή στον νέο κατώτατο μισθό

  Οι συσκέψεις εξάλλου στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ξεκινήσει από προχθές και τόσο η εισήγηση...

  Όλοι οι νέοι μισθοί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

  Σε τρεις φάσεις θα πραγματοποιηθούν οι αυξήσεις μισθών το 2024, οι οποίες θα φθάσουν στο...

  Διαβάστε ακόμη

  Εγνατία: Από 28% έως 32% οι αναπροσαρμογές στα διόδια

  Στην αναπροσαρμογή των διοδίων της Εγνατίας Οδού από 28% έως 32% προχωρεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,...

  Στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου

  Στα 830 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του...

  Ποια επιδόματα αυξάνονται με κατώτατο μισθό στα 830€ – Ανεβαίνει και το κόστος πλασματικών ετών

  Του Κώστα Κατίκου Αυξήσεις μαζί με τον νέο κατώτατο μισθό που θα ανακοινωθεί πιθανότατα αύριο...

  Έρχονται κίνητρα για φορολογούμενους, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και προσλήψεις σε ΔΕΚΟ

  Με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα...